logo proiext

Afacerea Ta, Șansa Ta!

Idei de afaceri în regiunea vest!

Noutăţi

 

Invitaţie de prezentare de oferte pentru Servicii de formare profesională în cadrul Proiectului POCU Afacerea ta, Şansa ta! - idei de afaceri în Regiunea Vest, POCU/82/3/7/106743, ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASSOC

In temeiul prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, cu modificarile si completarile ulterioare; si dupa caz prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Asociatia profesionala neguvernamentala de asistenta sociala ASSOC, cu sediul in Mun. Baia Mare, str. Rachetei, nr. 3, jud. Maramures, Tel. 0262222226, Fax. 0262222226, Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. achizitioneaza “Servicii de formare profesionala antreprenoriala”, cod CPV – 80530000-8, pentru implementarea proiectului Afacerea ta, Sansa ta! – idei de afaceri in Regiunea Vest, POCU/82/3/7/106743, conform cerintelor caietului de sarcini.

Modalitatea de atribuire: PROCEDURA COMPETITIVA

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, Obiectiv specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Detalii anunt: Prin prezenta documentatie de achizitie, beneficiarul ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC, invita operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru achizitia de “Servicii de formare profesionala antreprenoriala – cod CPV – 80530000-8”, in conformitate cu cerintele incluse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante. Modul de obtinere a documentatiilor: Documentatia se obtine de la locatia de implementare sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea documentatia se va publica pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Locatii de prestare a serviciilor: Arad, Timis, Caras-Severin, Hunedoara.

Descrierea contractului: CONTRACT DE PRESTARI SERVICII - Achizitia serviciilor de formare profesionala antreprenoriala pentru implementarea proiectului Afacerea ta, Sansa ta! – idei de afaceri in Regiunea Vest.

Valoare estimata totala fara TVA: 459000 lei fara TVA. Pretul nu este ajustabil.

Conditii contract: Durata maxima admisa a unei serii de cursuri (inclusiv examinare) va fi de 1 luna, iar intervalul in care furnizorul selectat va sustine cursuri va fi de maxim 10 luni.

Conditii de participare: Ofertele vor fi transmise la urmatoarea adresa si inainte de datele urmatoare:
Data limita de depunere: 31.05.2018, orele 14:00.
Locul: Mun. Baia Mare, str. Rachetei, nr. 3, jud Maramures.
Ofertele vor fi transmise in original si intr-o copie conform cu originalul.

Criterii adjudecare: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic.

Beneficiar: ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC,

Prin reprezentant legal Salajeanu Florian-Valeriu
Data: 16.05.2018

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțatede Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare

Adresă: Strada Rachetei nr. 3, Baia Mare,
Maramureș, România, cod poștal 430204
Telefon / Fax: (+40) 262 222 226
Email: assoc@assoc.ro
© 2018 Afacerea Ta, Șansa Ta!. All Rights Reserved.