logo proiext

Afacerea Ta, Șansa Ta!

Idei de afaceri in regiunea vest!

Despre proiect

 
Proiectul "Afacerea ta, Şansa ta – idei de afaceri în Regiunea Vest!" este implementat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare (ASSOC), proiect cofinantat prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Cui se adresează

 
  • persoane peste 18 ani care intenționează să înființeze o afacere nonagricola în mediul urban, regiunea Vest;
  • au reședință / domiciliul în mediul rural / urban din Regiunea Vest (unul din județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș);
  • au capacitatea legală de a înființa o companie;
  • statut pe piața muncii: șomer, persoană inactivă, angajat;
  • înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă (2 locuri pe o perioadă de min. 18 luni).

* Persoanele care îndeplinesc condițiile de mai sus NU vor fi eligibile dacă:
- au calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi;
- se încadrează în categoria tinerilor NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârstă între 16 – 24 ani.

Obiectivele Proiectului
Afacerea ta, Șansa ta!

 
- Implementarea de programe și servicii pentru încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru min. 311 persoane din Regiunea Vest.
- Implementarea de programe și servicii pentru încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru min. 311 persoane din Regiunea Vest.
- Încurajarea antreprenoriatului prin furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultantă / mentorat pentru înființarea a min. 70 întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană.

Beneficii

 
Cei care aleg să își deschidă o afacere prin proiectul Afacerea ta Șansa ta vor beneficia de:
cursuri de educație
antreprenorială
consultanţă tehnică
de specialitate
servicii
de mentorat
implementarea
planului de afaceri

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțatede Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare

Adresă: Strada Rachetei nr. 3, Baia Mare,
Maramureș, România, cod poștal 430204
Telefon / Fax: (+40) 262 222 226
Email: assoc@assoc.ro
© 2018 Afacerea Ta, Șansa Ta!. All Rights Reserved.