Imprimă această pagină

Anunț deschidere poziții în cadrul echipei de implementare a proiectului POCU 106743 – "Afacerea ta, Șansa ta! - idei de afaceri în Regiunea Vest!"

15 Martie 2019
Intrarea în Etapa II – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE aduce noi posturi în cadrul echipei de management si implementare a proiectului ”Afacerea ta, Șansa ta! – idei de afaceri în Regiunea Vest!” Cod proiect POCU 82/3/7/106743. În perioada următoare se organizează o sesiune de înregistrare de CV-uri, analiză și eventuale interviuri pentru a acoperi 1 post de Expert implementare planuri de afaceri și 2 posturi de Referent implementare planuri de afaceri, motiv pentru care persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-uri și documente relevante care să susțină excepriența și cerințele prezentate mai jos, până la data de 01.04.2019 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Cerințe tehnice documentație:

CV – în format Europass, datat și semnat de conform cu originalul

Documente suport care să susțină experiența și cerințele cerute – diplome și certificate de competențe dobândite, adeverințe de vechime, recomandări sau fișe de post ce să susțină competența profesională, în format scanat, semnat de Conform cu originalul.

Rol: Expert implementare planuri de afaceri

Codul ocupației: 242104 responsabil proces

Atribuții:
 • Răspunde de verificarea atingerii parametrilor tehnico-economici menționați în planul de afaceri în vederea decontării tranșelor de plată a subvențiilor, verificarea dosarelor de implementare, elaborarea rapoartelor, încadrarea în termene;
 • Verifică respectarea implementării planurilor de afaceri aprobate și a termenelor reglementate, ale beneficiarilor de ajutor de minimis, în conformitate cu condițiile de eligibilitate ale contractului de subvenție încheiat, cu regulile stabilite;
 • Verifică utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a fost acordată, conform planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului și a contractului de subvenție;
 • Solicită rapoarte, documente, informații cu privire la modul de utilizare a subvenției, respectiv la activitatatea desfășurată;
 • Efectuează controale la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis privind modul de utilizare a subvenției și solicita punerea la dispoziția a documentelor corespunzatoare;
Educație solicitată
 • Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului - Experiență solicitată
 • Experiența și cunostințe în managementul și dezvoltarea unor întreprinderi;
 • Experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului;
 • Durată minimă de experiență profesională atestată prin CV și documente justificative - 5 ani
Cerințe din fișa postului - Competențe solicitate
 • bună cunoaștere a instrumentelor de programare și control;
 • experiență în utilizarea mecanismelor de coordonare (echipă și proceduri);
 • spirit analitic;
 • lucru în echipă;
 • monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii);
Rol: Referent implementare planuri de afaceri

Codul ocupației: 242104 responsabil proces

Atribuții:
 • Răspunde de întocmirea dosarelor de implementare planuri de afaceri, centralizarea și verificarea documentelor justificative ale implementării planurilor de afaceri selectate în perioada celor 12 luni de funcționare a întreprinderilor noi înființate;
 • Menținerea legăturii permanente cu beneficiarii ajutorului de minimis;
 • Verificarea respectării eligibilității activităților efectuate de beneficiarii schemei de minimis în conformitate cu bugetul planului de afaceri și reglementările legale în vigoare;
 • Întocmește rapoarte/situații, centralizează datele și informațiile referitoare la urmărirea respectării implementării planurilor de afaceri aprobate ale beneficiarilor de ajutor de minimis; la urmărirea utilizării subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a fost acordata; la orice modificare aferentă implementării proiectului, care poate avea consecințe directe asupra activității beneficiarului ajutorului de minimis;
Educație solicitată
 • Studii superioare – durată minimă 3 ani

Cerințe din fișa postului - Experiență solicitată
 • Experienta profesionala specifica in coordonare si management;
 • Durată minimă de experiență profesională atestată prin CV și documente justificative - 5 ani
Cerințe din fișa postului - Competențe solicitate
 • bună cunoaștere a instrumentelor de programare și control;
 • experiență în utilizarea mecanismelor de coordonare (echipă și proceduri);
 • capacitatea de analiză a sarcinilor și responsabilităților;
 • spirit analitic;
 • lucru în echipă;

Pentru eventuale nelămuriri sau informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați!

Succes,

Echipă proiect
Afacerea ta, Șansa ta!