Imprimă această pagină

Clarificare Anexa 09 Model plan de afaceri concurs prezentat în cadrul Metodologiei pentru desfășurarea concursului de selecție a planurilor de afaceri - schema de minimis "România Start Up Plus"

12 Octombrie 2018
Prin prezentul comunicat se urmărește clarificarea aspectelor legate de Anexa 09 Model plan de afaceri concurs prezentat în cadrul Metodologiei pentru desfășurarea concursului de selecție a planurilor de afaceri – schema de minimis ”România Start Up Plus – capitol C Proiectul de investiții, sub capitol C.1 Obiectul investiției prin următoarea mențiune:
  • Prin ”Mijloace de transport” se înțelege încadrarea cheltuielii în categoria vehicule de transport rutier de mărfuri, de tip N2 si N3 după cum este prevăzut în Ghidul solicitantului, Condiții specifice - Obiectiv specific 3.7 (în corelare cu grupa de cod CAEN 494 Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare)
Manager proiect,
Hotima Vasile Sandu

12.10.2018